Dřevo napadené kůrovcem

Problémy s kůrovcem? Jak zpracovat kůrovcové dřevo

Vlastníte les? Určitě pak víte, kolik je s lesním pozemkem starostí. Jednou z nejčastějších starostí majitele lesa je dnes kůrovec. Revírníci vlastníkům lesa často posílají dopisem výzvu ke "zpracování nahodilé těžby stromů". Jde o tzv. nezpracované stojící souše napadené kůrovcem. V následujících řádcích vám stručně a přehledně sestavíme sérii kroků, jak se s kůrovcem vypořádat a jak kůrovcové kalamitě ve vašem lese předcházet.

Pozor – Jako majitel lesního pozemku máte zákonnou povinnost zasahovat proti kůrovci.

Každý vlastník lesa má dle § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona povinnost provádět včasnou těžbu a asanaci kůrovcových stromů. Za nedodržování této povinnosti hrozí majiteli lesního pozemku poměrně vysoké pokuty.

Do konce roku 2022, je nutné zpracovat veškeré kůrovcové souše jakékoliv věkové kategorie podle vyhlášky obecné povahy z roku 2018.

Je tedy určitě dobré les pravidelně kontrolovat, nebo se spolehnout na odbornou lesní firmu, která má s péčí o les zkušenosti.

Prevence v boji s kůrovcem

Je přirozené, že preventivní boj s kůrovcem je vždy levnější a efektivnější, než řešení následné kůrovcové kalamity. Instalace lapačů je tradičně účinným řešením v boji proti kůrovci a každá solidní lesní firma vám tento servis nabídne.

Podstatná je samozřejmě i druhová skladba lesa. Pokud provedete těžbu dřeva, je dobré počítat s budoucností a poradit se s odborníky. Ptejte se firmy, která pro vás výsadbu lesa zajišťuje, jaké druhy dřevin jsou pro daný lesní pozemek vhodné, a to i vzhledem k rezistenci lesa proti budoucímu napadení kůrovcem.

Vynucená těžba při kůrovcové kalamitě

Pokud je Váš les již zasažen kůrovcem a objevily se kůrovcové souše, tak musíte přistoupit k těžbě dřeva a zpracování kůrovce. Zde je nutné připomenout, že provést těžbu kůrovcového dřeva máte nařízeno zákonem. Rozhodně se nevyplatí meškat, a to jak z důvodu možných postihů, tak z důvodu ochrany zbytku lesa. Obraťte se ideálně na solidní lesní společnost, která Vám zaručí rychlé a férové jednání.

Řešením může být jak prodej lesa, nebo zajištění těžby kůrovcového dřeva solidní lesní společností.

Prodat les s kůrovcem

V takovém případě prodáte i Vaše problémy. Lesní společnost od Vás vykoupí kalamitní les i s pozemkem a vlastně i s celým problémem, tedy s kůrovcem. Veškerá starost i povinnosti přejdou na lesní společnost. Včetně zákonné povinnosti - zalesnění vzniklé holiny. Solidní firma Vám nabídne platbu předem.

Těžba kůrovcového dřeva

Druhou možností je, že vám lesní společnost pomůže a provede těžbu lesa, respektive těžbu kůrovcového dřeva. V takovém případě Vám může kůrovcové dřevo ponechat, nebo jej od Vás odkoupit. I v případě těžby dřeva, kdy Vám lesní pozemek zůstane, vám solidní firma nabídne platbu předem.

Kůrovcové souše
Smutný pohled na kalamitní les s kůrovcovými soušemi

Shrnutí – V boji s kůrovcem se hodí odborná pomoc

Další tipy a informace najdete například na portále Nekrm brouka.

Hlavně nenechte uvalit sankce na svoji osobu!

Je rozumné se při péči o váš les, nebo při prodeji lesa obrátit na profesionální firmu. Solidní lesní společnosti Vám pomohou jak s prevencí v boji s kůrovcem, tak při řešení kůrovcové kalamity. Nebojte se klást otázky, kvalitní firma se ve svém oboru vyzná a nebude se bát vám odpovědět!

Články o prodeji lesa a těžbě dřeva

cesta v lese 600

Prodej lesa – jak na prodej lesa za nejlepší cenu

Vlastníte les a rozhodli jste se pro jeho prodej, respektive prodej lesa i s pozemkem? Dáme Vám pár rad a tipů, jak prodej lesa realizovat a nedat se napálit.

Kurovec 600

Les pod tíhou kůrovce neprodávejte pod cenou

Každý vlastník lesa napadeného kůrovcem má pochopitelně stejné povinnosti a někdy i úvahy. Les s kůrovcem prodat, nebo se kůrovce zbavit těžbou dřeva a nejlépe na tom vydělat.

obnova 600

Obnova lesa, či založení lesa nového? Jak na to?

Rádi byste na svém poli či louce založili nový les? Musíte počítat s určitým stupněm administrativy a potřebou dodržet konkrétní termíny.

Povinnost 600

Šest povinností majitele lesa, na houby do vlastního i s ostatními

Nevíte, jaké čekají povinnosti majitele lesa, a máte zdědit les anebo naopak aktivně přemýšlíte nad jeho koupí?

Potřebujete prodat,
nacenit, nebo vytěžit les?

Potřebujete prodat,
nacenit, nebo vytěžit les?

Potřebujete prodat,
nacenit, nebo vytěžit les?