Povinnost 1 900

Šest povinností majitele lesa

„Jestli přesně nevíte, jaké čekají povinnosti majitele lesa, a máte zdědit les anebo naopak aktivně přemýšlíte nad jeho koupí, pak vám pomůžeme nejen tímto článkem.
Říkáte si, kterých šest povinností Vás čeká coby majitele lesního pozemku? Umíte si představit, že jako majitel lesa budete řešit například polomy nebo kůrovcovou kalamitu? Na druhou stranu, když vše zvládnete svépomoci či se správou lesního pozemku (naše služby), můžete zajít na borůvky či hříbky do vlastního ,,chrámu klidu“. Ale nejenom vy. Spolu s vámi tam může prakticky každý.

Povinnosti majitele lesa kratší cestou

Vyplatí se dnes vlastnit les? Samozřejmě ano. Je ale potřeba znát své povinnosti.

Závazný zákon pro vlastníky lesa

Stěžejním dokumentem, který upravuje práva a povinnosti majitele lesa a hospodaření s lesními pozemky je tzv. lesní zákon č. 289/1995 Sb. Ten mimo jiné říká, že vlastník lesa má za povinnost hospodařit v lese tak, aby byly zachovány všechny jeho funkce. S tím souvisí pravidelná obnova lesních porostů, těžba dřeva, ale i zvyšování odolnosti lesa.

Mohlo by vás zajímat: Do vašeho lesa může každý. Lesní zákon totiž řeší i obecné užívání lesů, v rámci kterého má každý, nejen vlastník lesa, právo vstoupit do lesa a pro vlastní potřebu v něm sbírat drobné plody a suché klestí.

Kalamity a polomy musí vlastník lesa řešit ihned

Vlastník lesa je v souladu s lesním zákonem povinen řešit kalamity jakéhokoliv typu. Ať již jde o následky vichřice, požáru, poškození zvěří, řádění kůrovce anebo úplně jinou událost, která vedla ke zničení části lesa. Tyto zásahy jsou z hlediska lesního zákona považovány za nahodilou těžbu a pro vlastníka lesa by měly být prioritou. Ostatně čím dříve vyvrácené či jinak zničené stromy z lesa vytěžíte, tím menší je pravděpodobnost, že je napadnou škůdci či dřevokazné houby a dřevo znehodnotí. Tím by mohla vzniknout škoda nejen pro vás, ale i pro případné sousedy, s nimiž se poté můžete dohadovat o její náhradě, což rozhodně nemusí být nic příjemného.

Měli byste vědět: Vlastník lesa provádějící i jen nahodilou těžbu po kalamitě je povinen nejpozději do 2 let od jejího provedení holá místa znovu zalesnit.

Povinnosti majitele lesa
Vlastník lesa se nemusí starat o nic. Ani o svoz vytěženého dřeva.

S povinnostmi majitele lesa pomůže odborný lesní hospodář

Jak se starat o les? Na obstarání vašeho lesa nemusíte být sami. Zvláště pokud s touto činností nemáte vůbec žádné zkušenosti, jistě rádi přijmete pomoc od odborného lesního hospodáře. Toho vám v případě, že vlastníte maximálně 50 hektarů lesa, určí státní správa lesů, jejímž ústředním orgánem je Ministerstvo zemědělství. Orgány správy lesů jsou pak kraje a obce s rozšířenou působností. Přidělený odborný lesní hospodář pracuje pro drobného vlastníka lesa zcela zdarma. Samozřejmě si můžete vybrat a zaplatit i vlastního hospodáře. Ohlídejte si jen, aby měl platnou licenci.

Vlastníte les, který byl dědictvím?

Pokud jste k lesu přišli takříkajíc jako „slepý k houslím“, tedy ne z vlastní vůle, ale byl předmětem dědictví, můžete si do jednoho měsíce přijetí tohoto často danajského daru rozmyslet a dědictví odmítnout. Vědět byste však měli to, že byla-li součástí dědictví kromě lesa například i nemovitost, odmítnout musíte i tu. Při odmítnutí dědictví totiž nelze majetek rozdělit. Funguje zde princip „všechno nebo nic“. Buď si vše necháte anebo vše odmítnete. Kdo by ale odmítal něco, co mu někdo jiný daruje. Navíc, pokud je to jeho předek. Pokud tedy nevíte o tom, že by ten, kdo vám les daroval, nasekal v životě dluhy, v jejichž případě by povinnost splacení přešla společně s dědictvím na vás, rozhodně les přijměte. Pokud nemáte odvahu v něm hospodařit, může být řešením prodej lesa. Lesní pozemky jsou v současné době poměrně zajímavým prodejním artiklem a o veškerých krocích spojených s výkupem lesa se můžete poradit s odborníky.

Jak zjistit majitele lesa?

Chcete se ujistit, že konkrétní les je opravdu ve vlastnictví toho, od koho jej kupujete? Anebo potřebujete zjistit, kdo vlastní les v sousedství? Tím nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak zjistit majitele lesa, je nahlédnutí do katastrálních map, které najdete ZDE. V tomto případě není nutné znát ani katastrální číslo lesního pozemku, stačí se jen zorientovat v mapě.

Kdo jsou vlastníci lesů v České republice?

Více než jednu třetinu území našeho státu pokrývají lesy. Z nich je větší polovina ve státním vlastnictví. Na té hospodaří z 90% státní podnik Lesy České republiky a zbytek obhospodařují Vojenské lesy a statky a Správy národních parků. Soukromým vlastníků, tedy fyzickým osobám patří v ČR necelá pětina lesů. Zhruba podobný podíl na vlastnické struktuře mají města a obce. S pokračujícím procesem restitucí se ke slovu dostává také církev, jíž bude po dokončení procesu patřit zhruba desetina všech lesů na území ČR.

Zajímavost: Podíl zalesnění v České republice neustále roste, což je dobrá zpráva. Chcete se na něm jako vlastník pozemku také podílet? Informace o tom, jak zalesnit zemědělský pozemek najdete ZDE.

Plánujete si koupit vlastní les?

Průměrná cena lesního pozemku je závislá na věku i struktuře stromů. Kromě dlouhodobé návratnosti investice je koupě lesa spojena s celou řadou náročných kroků. Pokud se do ní i přesto chcete pustit a sníte o tom, že si jednou postavíte chalupu na samotě u lesa, vašeho vlastního, měli byste mít představu o tom, jaké kroky vás čekají:

  • V první řadě si lesní pozemek, o který máte zájem, důkladně prověřte. Často lze narazit na výhodnou nabídku prodeje lesa po těžbě. Ale… Není na něm žádná zástava, předkupní právo ani věcná břemena? Nevedou pod ním inženýrské sítě? To vše byste měli vědět, ještě předtím, než se svým záměrem vyrukujete na prodávajícího.
  • Vzhledem k tomu, že lesy jsou veřejně přístupné, nic vám nebrání v tom si na místo dojet a zkontrolovat si cestu do lesa, ale také jeho hranice.
  • Zjistěte si také, jaký je aktuální stav lesních porostů na vyhlídnutém pozemku, a porovnejte jej s informacemi z lesního hospodářského plánu. Právě ten je důležitý pro určení ceny odkupu lesa.
  • Pokud je vše v pořádku, nastal ten pravý čas na podpis kupní smlouvy. V té nezapomeňte ošetřit období od podpisu smlouvy do vkladu vašeho vlastnického práva do katastru nemovitostí. Právě v tomto přechodném období by prodejce lesa již neměl provádět na pozemku těžbu ani jinou činnost.

Investice do lesa

Koupě lesa je investice, která se vzhledem k době jeho růstu vrátí až vašim potomkům. Na druhou stranu, pokud do péče o les máte chuť, není důvod, proč tímto způsobem nebudovat rodinný majetek. Kvůli tomu, abyste si došli na vlastní hříbky, si ale les nepořizujte. Stejně by vám je někdo vyfoukl před nosem. A koneckonců právo vstupu do lesa máte jako jakýkoliv jiný občan České republiky, který les nevlastní. Jen se v něm musíte chovat podle pravidel.

Stavba v lese

Může si majitel lesa na svém vlastním lesním pozemku postavit chatku? To záleží na tom, jak velká bude a k jakým účelům bude používána. Ideální je se s vaším záměrem obrátit na místně příslušný stavební úřad. V případě chaty pro rekreaci ale s úspěchem počítat nelze. Muselo by totiž minimálně dojít ke změně územního plánu, která může trvat i několik let. Jiná situace je ale v případě, že by si vlastník lesa potřeboval zřídit například sklad na nářadí, které potřebuje při práci v lese anebo stavbu související s výkonem myslivosti, která nebude mít více než 25 m2 zastavěné plochy a nebude vyšší než 5 m. V této situaci vlastník lesa o územní souhlas ani stavební povolení žádat nemusí.

Články o prodeji lesa a těžbě dřeva

cesta v lese 600

Prodej lesa – jak na prodej lesa za nejlepší cenu

Vlastníte les a rozhodli jste se pro jeho prodej, respektive prodej lesa i s pozemkem? Dáme Vám pár rad a tipů, jak prodej lesa realizovat a nedat se napálit.

Kurovec 600

Les pod tíhou kůrovce neprodávejte pod cenou

Každý vlastník lesa napadeného kůrovcem má pochopitelně stejné povinnosti a někdy i úvahy. Les s kůrovcem prodat, nebo se kůrovce zbavit těžbou dřeva a nejlépe na tom vydělat.

obnova 600

Obnova lesa, či založení lesa nového? Jak na to?

Rádi byste na svém poli či louce založili nový les? Musíte počítat s určitým stupněm administrativy a potřebou dodržet konkrétní termíny.

Strom napadený kůrovcem

Problémy s kůrovcem? Jak zpracovat kůrovcové dřevo

Revírníci vlastníkům lesa často posílají dopisem výzvu ke "zpracování nahodilé těžby stromů". Jde o tzv. nezpracované stojící souše napadené kůrovcem.

Potřebujete prodat,
nacenit, nebo vytěžit les?

Potřebujete prodat,
nacenit, nebo vytěžit les?

Potřebujete prodat,
nacenit, nebo vytěžit les?