Je za námi vidět práce

Naše čísla

Za dobu naší činnosti se máme za čím ohlédnout

20 +
Roků s lesy
490
Hektarů lesa obhospodařujeme
200000
Stromů o které je dobře postaráno
350 +
Realizovaných prodejů lesa