Je za námi vidět práce

Naše čísla

Za dobu naší činnosti se máme za čím ohlédnout

20+
Roků s lesy
490
Hektarů lesa obhospodařujeme
200 000
Stromů o které je dobře postaráno
350+
Realizovaných prodejů lesa