Dotace na zalesnění

Při prodeji lesa nastojato.
Kompletní vypracování zdarma.

23 let růstu

Bonus Pactum s.r.o.
Lesní společnost bez jediného suku

a

Etický vztah k lesu a podnikání

Práce v lese je často práce tvrdá a těžká. Mluvit o etice v lese patří spíše do pohádek či her W. Shakespeara.

Věříme, že přichází doba, kdy etika ve spojení s lesem nebude jen v pohádkovém příběhu. Etika bude součástí každého jednání spojeného s lesy, poli a loukami, stejně jako je voda v každé rostlince a v každém tvoru.

Věříme, že příroda kolem nás není perpetuum mobile, ale jde o část stvoření. Etika, neboli mrav, se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti.

Pokud věříme, že příroda je součást stvoření, pak víme, že jsme v pokušení věci zjednodušovat a brát si více, než nám náleží. Udržet vysokou mravní laťku je výzvou pro každého hospodáře.

Věříme, že pokud se ke stvoření budeme chovat s respektem a úctou, pak stejná úcta bude projevována nám a budeme zachovávat dobro stvoření pro další generace.

Víme, že pokud se budeme chovat bez respektu, nyní získáme více, ale na úkor všeho, v co věříme.

Víme, že mnozí nabízejí lepší ceny než my. My však nenabízíme jen finanční plnění, ale nabízíme i férové jednání vůči svým klientům a okolí. Nedáváme úplatky, neměříme necejchovaným metrem, nebereme více, než se má, bereme méně, pokud je to ve prospěch přírody.

Víme, že v součtu jsme pro klienty výhodnější, než první čísla ukazují.

Věříme, že pokud se shodneme s majiteli lesů, luk a polí na etickém zacházení s přírodou při podnikání, víme, že naše spolupráce bude nejen dlouhodobá, ale také prospěšná pro nás všechny.

Prosíme, dejte šanci etickému podnikání v lese, na polích a lukách proti dnes zajetým postupům.

Michal Chrástecký

jednatel společnosti Bonus Pactum s.r.o.