etický vztah k lesu

Etický vztah k lesu a podnikání

Práce v lese je často práce tvrdá a těžká. Mluvit o etice v lese patří spíše do pohádek či her W. Shakespeara.

Věříme, že přichází doba, kdy ohleduplný vztah k lesu a etika ve spojení s lesem, s jeho zacházením a hospodařením nebude jen v pohádkovém příběhu. Etika je a pokud není, tak by měla být, součástí každého jednání spojeného s lesy, poli a loukami, stejně jako je voda v každé rostlině a v každém tvoru.

Věříme, že příroda kolem nás není perpetuum mobile, ale jde o část stvoření. Etika, neboli mrav, se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti.

Pokud věříme, že příroda je součást stvoření, pak víme, že jsme v pokušení věci zjednodušovat a brát si více, než nám náleží. Udržet svou vysokou mravní laťku a budovat etický vztah k lesu i pro naše budoucí generace je výzvou pro každého dobrého hospodáře.

Věříme, že pokud se ke každému stvoření budeme chovat s plným respektem a úctou, pak stejná úcta bude projevována nám a budeme zachovávat dobro stvoření pro další generace. A stejně pak budou přistupovat k přírodě a stvoření následující generace. Jednoduše proto, že naše chování, náš přístup, náš postoj se otiskne do jednání těch, kteří budou spravovat lesní hospodářství po nás.

Víme, že pokud se budeme chovat k přírodě bez respektu a v našem uvažování převáží pouze kalkulačka, nyní získáme více, ale na úkor všeho, v co věříme.

Víme, že mnozí nabízejí lepší ceny než my. My však nenabízíme jen finanční plnění, ale nabízíme i férové jednání vůči svým klientům a okolí. Nedáváme úplatky, neměříme necejchovaným metrem, nebereme více, než se má, bereme méně, pokud je to ve prospěch přírody.

Víme, že v součtu jsme pro klienty výhodnější, než první čísla ukazují.

Věříme, že pokud se shodneme s majiteli lesů, luk a polí na etickém zacházení s přírodou při podnikání, víme, že naše spolupráce bude nejen dlouhodobá, ale také prospěšná pro nás všechny. Vždyť nejde jen o bezduchý nákup a prodej dřeva, ale o skutečné hospodaření s lesy v duchu skutečného lesnictví – údržby a zvelebení lesů ku prospěchu vlastníků i celé společnosti.

Prosíme, dejte šanci etickému podnikání v lese, na polích a lukách proti dnes zajetým postupům.

Michal Chrástecký

jednatel společnosti Bonus Pactum s.r.o.

Články o prodeji lesa a těžbě dřeva

Strom napadený kůrovcem

Problémy s kůrovcem? Jak zpracovat kůrovcové dřevo

Revírníci vlastníkům lesa často posílají dopisem výzvu ke "zpracování nahodilé těžby stromů". Jde o tzv. nezpracované stojící souše napadené kůrovcem.

Kurovec 600

Les pod tíhou kůrovce neprodávejte pod cenou

Každý vlastník lesa napadeného kůrovcem má pochopitelně stejné povinnosti a někdy i úvahy. Les s kůrovcem prodat, nebo se kůrovce zbavit těžbou dřeva a nejlépe na tom vydělat.

obnova 600

Obnova lesa, či založení lesa nového? Jak na to?

Rádi byste na svém poli či louce založili nový les? Musíte počítat s určitým stupněm administrativy a potřebou dodržet konkrétní termíny.

Povinnost 600

Šest povinností majitele lesa, na houby do vlastního i s ostatními

Nevíte, jaké čekají povinnosti majitele lesa, a máte zdědit les anebo naopak aktivně přemýšlíte nad jeho koupí?

Potřebujete prodat,
nacenit, nebo vytěžit les?

Potřebujete prodat,
nacenit, nebo vytěžit les?

Potřebujete prodat,
nacenit, nebo vytěžit les?